I. Đặc điểm tự nhiên

          - Vị trí địa lý: Xã Tức Tranh nằm ở phía Đông huyện Phú Lương, phía bắc giáp với hai xã Phú Đô và Yên Lạc; phía tây giáp xã Phấn Mễ, phía đông giáp xã Minh Lập của huyện Đồng Hỷ và phía nam giáp xã Vô Tranh. Vị trí của xã cách đường quốc lộ 3 là 6km, cách trung tâm huyện 9km. Có đường trục chính Giang Tiên – Phú Đô – Núi Phấn đi qua xã.

          - Diện tích tự nhiên: Diện tích tự nhiên của xã 2.559,35ha, trong đó đất trồng lúa: 195 ha, đất trồng chè 1038,8 ha, còn lại đất màu, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng.

          - Về điều kiện tự nhiên: Có con sông Cầu chảy từ Bắc Cạn qua, phân giới hai xã đó là xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ và xã Tức Tranh huyện Phú Lương chảy về Thái Nguyên.

          - Khí hậu: Mùa hè nhiệt độ bình quân khoảng 30 – 370 c, màu đông khoảng 11 – 200c, khô hạn từ tháng 01 đến tháng 3 gây ảnh hưởng cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt.

          II. Tài nguyên

          1. Đất đai: Tổng diện tích đất tự nhiên là 2.559,35 ha trong đó: Đất nông nghiệp 2.265,91 ha, đất trồng cây nông nghiệp là 1.331,69 ha (Đất lúa: 195 ha, đất trồng chè: 1.038,8 ha, đất trồng cây hàng năm khác: 74,69 ha), đất lâm nghiệp 892,33 ha, đất nuôi trồng thủy sản 41,89 ha; Đất phi nông nghiệp 290,28 ha; Đất chưa sử dụng 3,16 ha.

          2. Rừng: Đất lâm nghiệp 892,33 ha, trong đó đất trồng rừng sản xuất 892,3 ha.

          3. Mặt nước: Đất nuôi trồng thủy sản 41,89 ha.

          4. Khoáng sản: xã có 1 mỏ đất sét hiện nay chưa khai thác sử dụng.

          III. Nhân lực

          1. Tổng số hộ: 2.282 hộ

          2. Tổng số nhân khẩu: 8.766 người, trong đó nam: 4.376, nữ: 4.390 người

          3. lao động trong độ tưởi: 5.283 người, trong đó nữ: 2.864 người

          4. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo so với tổng số lao động: 12,39%

          5. Cơ cấu lao động: Nông, lâm, ngư nghiệp 71,9%; Công nghiệp, xây dựng 5,2%; Thương mại, dịch vụ 22,9%.

          6. Tình hình lao động trong độ tuổi đang đi làm việc ngoài địa phương. Hàng năm xã có 200 – 250 lao động đi làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

          7. Đánh giá sơ bộ về đặc điểm lao động, thuận lợi, khó khăn đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã trong tương lai. Cơ cấu lao động nông nghiệp còn cao, trình độ của lao động nông nghiệp hàng năm đều được tập huấn kỹ thuật, xã đã mở nhiều lớp học chuyên môn cho người lao động, tuy nhiên còn hạn chế về quản lý kinh tế, lao động trong ngành công nghiệp – TTCN có trình độ khá.

          IV. Đánh giá tiểm năng của xã.

          1. Về kinh tế: Với diện tích đất tự nhiên 2.559,35 ha, thổ nhưỡng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây chè tại địa phương có năng suất chất lượng cao, đồng thời với diện tích đất đồi thấp nhiều là điều kiện hết sức thuận lợi cho trồng rừng sản xuất và chăn nuôi gia súc, có thể phát triển kinh tế trang trại nhỏ, gia trại và cac làng nghề sản xuất, chế biến hàng nông – lâm sản.

          Tức Tranh là xã trung tâm cụm phía Đông của huyện Phú Lương nên có nhiều thuận lợi về phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng như phát triển dịch vụ, có điều kiện thuận lợi để xây dựng khu dân cư tập trung và khu công nghiệp chế biến trên địa bàn.

          Nhân dân rất tích cực tham gia huy động vốn và hiến đất và làm các công trình XDCB mà những năm qua đã thực hiện tốt cũng là tiểm năng lớn để phát triển kinh tế của xã.

          2. Về văn hóa xã hội: Với dân số lớn, số lượng học sinh nhiều xã đã phổ cập THCS, nhu cầu học sinh học lên THPT lớn nhưng phải đi xa vì vậy cần đầu tư xây dựng trường THPT để phục vụ nhu cầu học tập của con em 4 xã. Là trung tâm cụm xã phía đông công tác y tế có sự phát triển đấp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu chô nhân dân.

          Xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 30%, có các lễ hội truyền thống lâu đời như Lễ hội Cầu mùa, hát ví của người dân tộc Sán Chí là tiềm năng để gắn với phát triển du lịch sinh thái.

 

     

 

Tác giả: UBND xã Tức Tranh