CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ bảy, Ngày 13/1/2018 Facebook
Đảng bộ xã Tức Tranh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa XII
Ngày 13/01/2018, Đảng bộ xã Tức Tranh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa XII.

Đến dự, chỉ đạo và triển khai nghị quyết có đồng chí Doãn Thanh Nhân - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Thành phần ở xã có đồng chí Nịnh Tiến Thành – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Dương Thị Liên- Phó Bí thư Đảng ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã; Lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã; Đảng viên của 30 chi bộ trực thuộc Đảng ủy.

Tại hội nghi, các đại biểu đã được tìm hiểu các nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị TW 6, trong đó trọng tâm tuyên truyền 4 nghị quyết gồm: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới. Thông qua hội nghị giúp các cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 6 đến các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Hội nghị đã thảo luận Chương trình hành động của Ban chấp hành đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa XII./.

Tác giả: Xuân Toán (Thông tin từ Đảng ủy xã)

Bình luận

Tintuc