CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ tư, Ngày 10/5/2017 Facebook
Công đoàn cơ sở xã Tức Tranh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022
Được sự thống nhất của Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương và Đảng ủy - UBND xã Tức Tranh. Ngày 27/4/2017, BCH Công đoàn xã Tức Tranh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và đoàn thể xã cùng hơn 30 công đoàn viên công đoàn cơ sở xã.

Theo báo cáo của BCH công đoàn xã, hiện nay tổng số công đoàn viên là trên 30 đồng chí. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ Huyện Phú Lương, Đảng ủy - UBND xã cùng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, nên trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đã hoạt động đạt nhiều kết quả cao. Nhìn chung, hàng năm BCH công đoàn đã phát động các phong trào như: “giỏi việc nước, đảm việc nhà” với kết quả toàn thể cán bộ trong cơ quan đều đăng ký và đạt 100%, cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn minh cá nhân” được toàn thể cán bộ trong cơ quan đăng ký và đạt 100%. Xây dựng các quy chế làm việc trong cơ quan, đơn vị cũng như quy chế hoạt động của từng bộ phận để từ đó bình xét kết quả thi đua và kiểm điểm trách nhiệm hàng tháng, hàng quý và năm để bình xét khen thưởng cuối năm. Tổ chức các hoạt động như gặp mặt và tặng quà cho các công đoàn viên nữ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tặng quà cho công đoàn viên vào Tết Nguyên đán và Tết trung thu...Qua đó, nhằm động viên kịp thời tinh thần các đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt phong trào thi đua ở cơ sở. Bên cạnh đó, BCH còn chủ động thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau, tang gia, gặp hoàn cảnh khó khăn....Trên cơ sở thành tích đã đạt được, BCH cũng chủ động đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022: Tiếp tục tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ thực hiện chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên; Phối hợp với lãnh đạo đơn vị tuyên truyền cho 100% CNVC - LĐ đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” và các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội cũng đã bầu ra được BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 với 3 đồng chí. Đồng chí Phan Thị Quyên, giữ chức Chủ tịch CĐCS.

 

Tác giả: Xuân Toán (Thông tin từ UBND xã Tức Tranh)

Bình luận

Tintuc