CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ năm, Ngày 10/8/2017 Facebook
Đảng ủy xã Tức Tranh tổ chức Hội nghị học tập NQ TW 5 khóa XII
Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Đảng ủy xã Tức Tranh đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Về dự chỉ đạo và quán triệt Nghị quyết có đồng chí Doãn Thanh Nhân, Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tham gia hội nghị còn có Đồng chí Nịnh Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí là lãnh đạo qua các thời kỳ, các đồng chí đảng viên cao tuổi; Bí thư các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ xã.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Doãn Thanh Nhân triển khai các nội dung trong Nghị quyết số Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của BCH Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đây là ba nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành và đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.

Kết thúc hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu các chi bộ phổ biến tuyên truyền Nội dung của Nghị quyết đến toàn thể nhân dân. Sau hội nghị các chi bộ viết bài thu hoạch học tập nghị quyết.

Tác giả: Xuân Toán (Thông tin từ Đảng ủy xã)

Bình luận

Tintuc