CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ ba, Ngày 18/11/2014 Facebook
Đoàn xã Tức Tranh với chương trình “Thắp sáng đường quê”
Thực hiện phương châm “Mỗi cơ sở Đoàn 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới”, trong thời gian qua, Đoàn xã đã triển khai nhiều thực hiện nhiều công trình, phần việc, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, trong đó có công trình “Thắp sáng đường quê” của tuổi trẻ xã nhà.

Ngày 13/11/2014, Xã đoàn Tức Tranh ra quân thực hiện công trình“Thắp sáng đường quê” trên tuyến đường giao thông nông thôn tại xóm Ngoài Tranh, với chiều dài trên 01km, tổng kinh phí trên 05 triệu đồng.

Đây là công trình do Ban Thường vụ Xã đoàn Tức Tranh vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong toàn xã. Qua đó, góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp, đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, được sự đồng tình hưởng ứng của bà con nhân dân và chính quyền địa phương.

Tác giả: Xuân Toán (Thông tin từ UBND xã )

Bình luận

Tintuc