CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ Hai, Ngày 14/7/2014 Facebook
Hội nghị kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2014 và chương trình Nông thôn mới của tại Tức Tranh.
Sáng ngày 14 tháng 7 năm năm 2014 tại nhà văn hóa xóm Đồng Danh đoàn kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2014 và chương trình Nông thôn mới của tại Tức Tranh.

          Sáng ngày 14 tháng 7 năm năm 2014 tại nhà văn hóa xóm Đồng Danh đoàn kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2014 và chương trình Nông thôn mới của tại Tức Tranh.

          Về với hội nghị có đoàn lãnh đạo kiểm tra của Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chỉ đạo Nông thôn mới, 23 bí thư chi bộ nông thôn, 24 xóm trưởng.

          Thay mặt ĐU, HĐND, UBND đồng chí Dương Thị Liên thông qua Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 và Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm kinh tế địa phương cơ bản ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, các tiêu chí NTM đã đạt được 15/19 tiêu chí. Tuy nhiên vẫn còn có những khó khăn như thu tiền đối ứng làm đường còn chậm, còn khó khăn, lĩnh vực cấp đổi cấp mới còn chậm…

Hội nghị kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 2014 và chương trình xây dựng NTM

          Sau khi nghe báo cáo hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu là trưởng xóm của các xóm, các ý kiến tập trung chủ yếu xoay quanh các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới như tiêu chí 2 về giao thông nông thôn, nhà văn hóa và tiêu chí môi trường…

          Hội nghị tiếp tục nghe các ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra huyện đánh giá về bản báo cáo và trả lời các câu hỏi của các đồng chí trưởng xóm.

          Kết thúc hội nghị đồng chí Ma Văn Rục trưởng đoàn kiểm tra nhận xét những ưu khuyết điểm và chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cần tích cực triển khai các chương trình xây dựng NTM theo kế hoạch đã đề ra. Rà soát các tiêu chí xây dựng NTM để có kế hoạch phấn đấu thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng NTM.Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị của các đơn vị và sẽ có những đề xuất với Bộ Nội vụ, Chính phủ để có biện pháp xử lý và giải quyết thỏa đáng.

         

          

Tác giả: Nịnh Xuân Toán (Thông tin từ UBND xã Tức Tranh)

Bình luận

Tintuc