CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ tư, Ngày 25/6/2014 Facebook
Kỳ họp bất thường HĐND xã
Chiều ngày 09 tháng 6 năm 2014 HĐND xã Tức Tranh đã tổ chức kỳ họp bất thường

Chiều ngày 09 tháng 6 năm 2014 HĐND xã Tức Tranh đã tổ chức kỳ họp bất thường nhằm bầu miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND xã Tức Tranh nhiệm kỳ 2011 – 2016 và bầu bổ sung chức danh chủ tịch UBND xã khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 về dự với kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện Phú Lương và đông đủ các đại biểu HĐND xã Tức Tranh.

          Kết quả kỳ họp đã bầu miễn nhiệm đồng chí Nguyễn Lương Đằng thôi dữ giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Tức Tranh về giữ chức vụ trưởng phòng tư pháp huyện Phú Lương.

          Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung đồng chí Dương Thị Liên giữ chức danh chủ tịch UBND xã Tức Tranh khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016 thay cho đồng chí Nguyễn Lương Đằng.

          Như vậy từ ngày 09/9/2014 đồng chí Dương Thị Liên giữ chức danh chủ tịch UBND xã Tức Tranh nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tác giả: UBND xã (Thông tin từ UBND xã )

Bình luận

Tintuc